Kinderoefentherapie

Herkent u één van deze uitspraken? “mijn kind kan nog steeds niet fietsen, hoeveel we ook samen oefenen”.“onze zoon leek de gymles eerst alleen moeilijk te vinden, nu wil hij helemaal niet meer meedoen”. “mijn dochter vindt het zo moeilijk om leesbaar te schrijven, terwijl ze het zo graag zou willen”.

Dit zijn enkele voorbeelden waarbij ik, als kinderoefentherapeut, uw kind kan helpen. Ik behandel kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren. Hierbij kunt u denken aan het niet goed mee kunnen komen tijdens de gymles, maar ook moeite hebben met kleuren en schrijven. Bij kinderen verandert ieder jaar het lichaam en daarmee ook hun bewegingspatronen. Door deze snelle groei zijn zij gevoeliger voor groeistoornissen en motorische stoornissen die ontstaan door een slechte houding of verkeerde motoriek.

Het onderzoek en behandeling

Aanmelding:

Na aanmelding wordt aan u en uw zoon/dochter gevraagd met welke activiteiten hij/zij moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch functioneren onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stel ik een behandeldoel en behandelplan op. Deze wordt met u als ouder besproken zodat het voor u duidelijk is op welke manier aan de hulpvraag gewerkt wordt.

Behandeling:

Tijdens de behandeling oefen ik samen met uw kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor uw kind (weer) plezier krijgt in bewegen. Aan u als ouder kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandel¬periode wordt het motorische functioneren van uw kind regelmatig met u geëvalueerd. Tijdens de behandeling sluit ik aan op de activiteiten waar uw kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling voorop.

Wat levert het op:

  • Uw kind krijgt weer plezier in bewegen en gaat dit vaak vanzelf weer meer doen.
  • Uw kind kan weer meespelen op het speelplein en meedoen met gymnastiek.
  • Vaak krijgen kinderen hierdoor ook meer zelfvertrouwen

Vergoeding

Kinderen tot 18 jaar ontvangen een vergoeding voor Oefentherapie vanuit de basisverzekering. Hieruit krijgen zij 9 behandelingen vergoed. Als deze niet afdoende zijn (de klachten houden aan), heeft uw kind nogmaals recht op 9 behandelingen. Voor kinderen geldt geen eigen risico. Voor vergoeding van alle behandelingen die na de 18e behandeling komen, is een aanvullende zorgverzekering vereist, tenzij uw kind een (chronische) aandoening heeft die op de door de minister van VWS vastgestelde lijst staat. In dat geval wordt 100 procent vergoed van de alle benodigde behandelingen vanuit de basisverzekering.