Verwijzingen

Informatie voor verwijzers

 

Wat is oefentherapie?

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Oefentherapie Cesar-Mensendieck is een paramedische interventie gericht op het voorkomen, verminderen en opheffen van klachten op het gebied van houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten. De oefentherapeut richt zich op het verbeteren van individuele houdings- en bewegingsgewoonten. Hij baseert zich hierbij op zijn kennis van gezond beweeggedrag en benadert dit vanuit het biopsychosociale model.

Waarom Oefentherapie?

Kenmerkend voor oefentherapie Cesar-Mensendieck is dat de oefentherapeut bij een klacht altijd het complete beweeggedrag van de individuele cliënt betrekt. Verandering van het beweeggedrag is (indien mogelijk) het uitgangspunt van de behandeling van de oefentherapeut. Dat wil zeggen dat de cliënt leert anders te bewegen en dit als nieuw en eigen patroon gaat implementeren. De behandeling bestaat uit houding- en bewegingsadviezen en oefeningen die in de praktijk gedaan worden, maar ook vooral door de cliënt thuis.

Voordelen Oefentherapie

De mens centraal

Kenmerkend voor oefentherapie Cesar-Mensendieck is dat de oefentherapeut niet alleen kijkt naar de klacht van de cliënt op functioneel niveau. De hulpvraag wordt altijd vertaald naar het activiteiten- en participatieniveau van de cliënt. De oefentherapeut benadert de mens in zijn omgeving als geheel.

Laagdrempelig en bewezen effectief

Op basis van de hulpvraag wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld met een duidelijk behandeldoel. Oefeningen zijn gekoppeld aan de dagelijkse activiteiten van de cliënt. Deze aanpak maakt de behandeling niet alleen laagdrempelig, maar ook bewezen effectief. De cliënt leert anders en optimaler bewegen en ontwikkelt daarmee een gezondere leefstijl.

Zelfredzaamheid

In de oefentherapeutische behandeling wordt de cliënt actief betrokken bij het aanpassen van zijn bewegingsgedrag. Stapsgewijs leert hij de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en beweeggedrag begrijpen en ontdekt daarmee de oorzaak van de problemen. Oefentherapie Cesar-Mensendieck maakt de cliënt zelfredzaam. Na afloop van de behandeling zal hij eerder signalen herkennen en zelfstandig klachten kunnen voorkomen of verhelpen.

Curatief én preventief

Oefentherapie Cesar-Mensendieck is niet alleen gericht op het verminderen en wegnemen van de klachten. Verandering van het beweeggedrag is (indien mogelijk) het uitgangspunt van de behandeling van de oefentherapeut. De cliënt krijgt advies hoe klachten in de toekomst kunnen worden voorkomen. De cliënt leert bewegen met een juiste belasting van gewrichten en spieren. Houding en beweging worden zodanig verbeterd, dat klachten ook op lange termijn wegblijven.

 

Verwijsindicaties Oefentherapie Cesar-Mensendieck

Respiratoire aandoeningen

Reumatologische aandoeningen

Gynaecologische aandoeningen

Spanningsklachten en klachten door overbelasting

Sensomotorische aandoeningen

 

 


Verwijzindicaties voor kinderoefentherapie

Mogelijke verwijsindicaties vanaf vier jaar zijn:

  • Vaak vallen
  • Onhandigheid
  • Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag
  • Een trage of afwijkende motorische ontwikkeling op het gebied van evenwicht, grofmotorische vaardigheid, balvaardigheid, fijn motorische vaardigheid, oog/handcoördinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie
  • Problemen in de motorische ontwikkeling kunnen samengaan met cognitieve en/of gedragsmatige problemen (bijv: ADHD, ADD, ASS, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie)


DTO en/of verwijzing

Tegenwoordig komen cliënten regelmatig via de directe toegankelijkheid bij ons in behandeling. Als praktijk geven wij echter nog steeds de voorkeur aan een verwijsbrief van u als verwijzend arts of specialist.

De redenen hiervoor zijn: